Företaget  Kvalitet & miljö  Kyla Värme Service Referenser Utställning Finansiering Jobba på Teo Kyl Kontakt  Hitta till oss Start

   SERVICE

 

Service är TEO-KYL´s största enskilda avdelning med mest personal och högst material omsättning. Vi utför cirka 4 000 arbeten per år totalt i företaget och det stora flertalet då som service. Vi utför service på alla storlekar av kyl och värmepumpar

Kategorier
● Storkök- kyl/frysrum, skåp, bänkar etc.
● Restauranger- luftkonditionering, kyl/frysrum, skåp, bänkar, ismaskin etc
● Butiker- kyl/frys för livsmedel, luftkonditionering etc
● Kontor- luftkonditionering, värmepump, luftkonditionering serverum etc
● Industri- process kyla, kyla ställverk, kyla & befuktning dator hallar,  avfuktning, biogas
● Villa- värmepump berg, jord, sjö, ventilation, luft etc
● Fastigheter- värmesystem med värmepump, återvinning, ventilation etc

Servicearbeten som vi utför
● Årskontroll/periodisk läcksökning som enligt lag ska utföras på alla aggregat med fyllnadmängd
   (köldmedie) 3 kg och mer (gäller inte privat hushåll)
● Underhåll/förebyggande arbete kyl/värme anläggningar
● Reparationer av kyl/värmepumpaggregat
● Jour utryckning vid haveri utanför ordinarie arbetstid åt våra avtals kunder

Serviceorganisation
Service ledare som tar emot anmälan och fördelar arbete till tekniker som ska ha kompetens för aktuell produkt, samordning geografiskt och i turordning med hänsyn till angelägenhet/prioritet. Högst prioritet gäller för våra avtals kunder med akut service behov.
Nio servicetekniker med stor bredd/kunskap men ändå med olika specialist kompetens står till förfogande. Samtliga har servicebil utrustade med verktyg och reservdelar för snabb och säker insats. Samtliga tekniker har personliga certifikat.

 

   
 

 

Vid akut service, dygnet runt, alltid


 
Ring journummer

0734 - 443 000

(Ej för privatpersoner)
 

  Teo Kyl Sweden AB
Enhörningsvägen 3
SE-281 43 Hässleholm
Sweden
info@teokyl.se
   
Jourtel +46 734-44 30 00
Växel +46 451-38 11 50
Fax +46 451-38 11 51
Kristianstad +46 44-21 54 04